Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

360° comfort system

Ahogy a kisbabák nőnek, fejlődnek, kezdenek már minden irányba forogni, kúszni, mászni, idővel felülnek, majd felállnak és önállóan járnak, felfedezik környezetüket. Ezen eltérő fejlődési szakaszokban a pelenkának nemcsak a szárazság érzetét kell biztosítania számukra, ami egy alapvető funkció, hanem meg kell adnia a kicsik maximális mozgásszabadságát is.

A pelenka rugalmas kialakítása, és az anatómiailag meghatározott abszorbens mag is segít abban, hogy a pelenka a lehető legkényelmesebb legyen, jól illeszkedjen, és ne is korlátozza a babát a mozgásban. A pelenka belső fedőrétege amellett, hogy egyenletesen eloszlatja a nedvességet a pelenka teljes hosszában, egyúttal el is szigeteli a nedvességtől a baba bőrét.

Ezt tudja a 360° Comfort System fejlesztésünk.

 

air flow technology air flow technology

 

A pelenka légáteresztő külső borítása biztosítja, hogy a baba bőre folyamatosan szellőzzön, ami megvédi bőrét a pelenkakiütéstől, és csökkenti az irritáció lehetőségét.

A bababőr egészségének megőrzése érdekében ez a termékjellemző kiemelten fontos, így mind az Early Care System, mind a 360° Comfort System fejlesztésünknél iránymutató volt.

quick_dry.png
Speciális szövésű fedőréteg, ami felgyorsítja a nedvességeloszlást a pelenka teljes hosszában, ami biztosítja a maximálisan száraz érzetet.

5-flexi-fit.png
A magas derékrész és a széles tépőzárak nagymértékben rugalmasak, ami kivételes mozgásszabadságot ad a babának.

5-anatomical-core.png
Anatómialag meghatározott abszorbens mag a tökéletes illeszkedésért és nedvesség-elosztásért.

 

latex_free.pngchlorine_free.pngodour_stop.png