Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

3D Flexi System

Инновационная конструкция используемая в подгузниках Bella Baby Happy.
Главные преимущества системы 3D Flexi:

ВО ПЕРВЫХ- УДОБСТВО

3D FLEXI SYSTEM это: 2 еще шире и длинеее, более элестичные застежки- липучки, а также поясок и эластичные оборки, которые удерживают содержимое подгузника внутри, не вызывая боковых протеканий. Применение эластичных материалов приводит к тому, что подгузник Bella Baby Happy превосходно прилегает к телу очень подвижного Малыша. Днем это означает ничем не ограниченную игру, ночью спокойный сон. Как дополнение, липучки стали длиннее, выполнены из очень мягкого, дышащего материала, что защищиает нежную кожу ребенка от раздражений.  Практичные липучки дают возможность многократно застегивать подгузник, что позволяет идеально закрепить его на теле ребенка.

ВО ВТОРЫХ- ВПИТЫВАЕМОСТЬ

В улучшенных подгузниках Bella Baby Happy применяется новый, более тонкий и анатомический впитывающий вкоадыш. Усовершенствованный нетканый материал Magic Green мнговенно и эффективно распределяет влагу по всей длине впитывающего вкоадыша, благодаря чему кожа ребенка остается сухой и ей не угрожают опрелости.

В ТРЕТЬИХ- БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря применению дышащих материалов нежной попке Малыша не угрожают опрелости. Суперабсорбент преобразующий влагу в гель внутри подгузника приводит к тому, что влага не имеет контакта с нежной кожей малышка, благодаря чему остается сухой и здоровой.  В производстве подгузников Bella Baby Happy не используется латекс, кторый является сильным аллергеном и легко может вызвать аллергию у ребенка. Кроме того, сведен к минимуму риск возникновения раздражений, поскольку для отбеливания не используется хлор. Также очень важно, что подгузник Bella Baby Happy не только предотвращает протекание содержимого наружу, но и эффективно удерживает неприятный запах.