Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Руководство Счастливых родителей

новорожденный

количество советов: 20

малыш

количество советов: 18

junior

количество советов: 15

Безопасность ребенка во время первых шагов

совет в категории: junior

Ваш малыш все уверенней делает первые шаги и познает окружающий мир. Вам будет все сложнее контролировать каждый его шаг, чтобы защитить от любой опасности.

Существует несколько советов, благодаря которым Вам удастся создать безопасную среду для игры Вашего малыша, и одновременно дать ему возможность удовлетворить любопытство:

- закройте все электрические розетки специальной защитой;
- нестабильную мебель (полки, шкафы, комоды) прикрепите к стене, так чтобы исключить риск опрокидывания;
- откажитесь от салфеток и скатертей, свисающих со стола. Лучше всего положить плоские подложки, а стаканы с горячими напитками ставить в глубине стола , прямо на столешнице;
- следите, чтобы в зоне досягаемости ребенка, особенно на полу, не оказались мелкие предметы (винтики, монеты, кусочки сухариков), а также полиэтиленовые пакеты или лекарства;
- проветривайте квартиру, только слегка приоткрывая окна и двери, защитите их от полного открывания;
- острые предметы, средства бытовой химии, косметику расположите как можно выше в шкафах, лучше всего в одном месте в доме;
- если включаете духовку, следите, чтобы ребенок вовсе не заходил на кухню;
- накройте пол противоскользящим ковром;
- не используйте в туалете подвесной блок для унитаза.

Вам рекомендуются продукты

Читайте другие советы

Первая обувь

Хорошо подобранную обувь стоит купить в тот момент, когда ребенок начнет делать первые шаги. Чтобы покупка была удачной, сначала стоит посетить несколько магазинов и выбрать несколько интересующих Вас моделей, а потом взять с собой малыша – не покупайте обувь „на глаз”.

> читать дальше

Агрессия у ребенка

Вы с озабоченностью смотрите, как Ваш малыш начинает вести себя агрессивно? Хотите знать, что является причиной столь резкой перемены настроение и поведения ребенка, возможно, Вы допустили ошибку в воспитании?

> читать дальше

Мягкая игрушка - лучший друг Вашего Малыша

Мишка с оторванным ухом, кукла в дырявом платье... То, что для Вас может казаться использованным ненужным предметом, для Вашего ребенка может быть самым близким другом.

> читать дальше