Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Руководство Счастливых родителей

новорожденный

количество советов: 20

малыш

количество советов: 18

junior

количество советов: 15

Комфортный сон

совет в категории: малыш

Как и большинство мам, Вы наверняка любите спать со своим малышом. Вы знаете, что тогда он чувствует себя в безопасности и находится рядом. Однако подумайте, доволен ли этим Ваш партнер и как это влияет на  Ваши отношения…

Возможно, как раз Вы нуждаетесь в том, чтобы спать со своим сокровищем, а не наоборот?

Спать с ребенком, безусловно, удобно, когда его кормите грудью  „по требованию”. Однако, когда ребенок достигает возраста примерно 6 месяцев, наилучшим подарком будет для него выспавшаяся и полная энергии мама. Скоро Ваш ребенок начнет ползать, что означает необходимость усиленного внимания.

Попробуйте сначала отучить малыша от ночного кормления. Ребенок может просыпаться ночью хотя бы потому, что он голоден. Дайте ему перед сном более питательную еду, нр. Смесь с добавлением кашки. Малыш просыпается также потому что спит буквально рядом со своей „кладовкой”, т.е. вашей грудью.

Правильно приучать детей к самостоятельному сну, поскольку ребенок функционирует гораздо лучше тогда, когда существуют определенные правила и режим. Тем позднее Вы примете такое решение, тем сложнее будет его выполнить, так что стоит подумать

Вам рекомендуются продукты

Читайте другие советы

Полет на самолете

Хорошо подготовьтесь к путешествию с ребенком  на самолете, тогда оно не будет обременительным ни для вас, ни для маленького пассажира.

> читать дальше

Гигиена первых зубов

У некоторых малышей зубки режутся в 5-6 месяцев. Тем не менее, еще до прорезывания зубов, приучайте малыша к чистке десен уже с первых месяцев жизни.

 

> читать дальше

Простуды у малыша

Никому из нас не будет приятно, когда першит в горле, а из носа течет. Тем более Малышу, который знает, что ему плохо, но не знает почему; кроме того, он сам не может с этим справиться.

> читать дальше