Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Руководство Счастливых родителей

новорожденный

количество советов: 20

малыш

количество советов: 18

junior

количество советов: 15

Пребывание ребенка на солнце

совет в категории: junior

Нежная кожа ребенка не обладает ещё сформированными защитными механизмами против солнечного воздействия – достаточно всего несколько минут на солнце, чтобы она подверглась раздражению и ожогу. Для того, чтобы малыш мог безопасно находиться на солнце выберите препараты с самым высоким уровнем защиты SPF 50+.

Обращайте внимание на то, чтобы продукты были предназначенные для детей – только тогда у Вас есть гарантия, что продукт безопасен и не содержит веществ, которые могут вызвать раздражение у ребенка. После 12 месяцев жизни вы можете использовать крем с применением химических фильтров (проникают в верхний слой эпидермиса и поглощают энергию солнечного света, преобразуя её в безвредное тепло), однако безопасней использовать крем с физическими фильтрами, которые благодаря тому, что не проникают в кожу, не вызывают раздражений. Физические фильтры действуют по принципу зеркала – отражают и рассеивают солнечные лучи.

Кроме применения фильтров с высокими факторами защиты, обратите внимание, чтобы ребенок не находился на открытом солнце в период между 11 и 15. Ваш малыш не должен быть на пляже раздетым.  Тонкая одежда выполнена из легкой скани будет являться дополнительной защитой от солнца. Обязательно защитите головку малыша шляпкой или панамкой и пришитым к затылочной части головы куском ткани, который также защитит шею и затылок.

Вам рекомендуются продукты

Читайте другие советы

Привычки в питании

Годовалый ребенок уже не столь интенсивно, как это было до сих пор, увеличивает вес. Все внимание ребенка сосредоточено на желании научиться ходить и познавать окружающий мир.

> читать дальше

Стопы - правильно ли они развиваются?

Когда ребенку исполнится год, Вы начнете более внимательно присматриваться ножкам своего малыша – в ближайшее время можете ожидать первого шага. Многие мамы задумываются над тем, правильно ли развиваются стопы ребенка и как им обеспечить дальнее правильное развитие.

> читать дальше

Развитие речи у Вашего Малыша

Развитие Вашего Малыша состоит из многих элементов. Одним из них является приобретение коммуникативных навыков в виде речи.

> читать дальше