Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Руководство Счастливых родителей

новорожденный

количество советов: 20

малыш

количество советов: 18

junior

количество советов: 15

Выкладывание на животик

совет в категории: малыш

Если для Вас важно развитие моторики у ребенка, не забывайте выкладывать его на животик. Для этого подготовьте мягкое одеяльце, разложите его на полу или кровати и уложите на нем малыша.

Не оставляйте его без присмотра, чтобы с ним ничего плохого не случилось. Помните о том, чтобы убрать все мелкие предметы, которые находятся в зоне его досягаемости, которые он мог бы положить себе в рот, а потом проглотить.

Если Ваш ребенок в возрасте примерно шести месяцев, то после выкладки его не спине, он сам должен перевернуться на животик.  Если он еще этого не делает, не переживайте, все дети разные и наверняка он скоро легко с этим справится. Выкладывание ребенка на животик это не только хорошая гимнастика, но также прекрасная игра. Вы можете, на пример, рисовать фигуры пальцем на спинке, при этом рассказывать вымышленную сказку. Малыш будет в восторге.

Дети, у которых хотя бы раз в день есть возможность поупражняться в выкладывании на животик, быстрее поднимают головку, быстрее начинают ползать. Однако некоторые из них банально не любят позиции „на животике” и заявляют свой протест громким плачем. Если Ваш малыш относится к данной группе, не заставляйте его, возможно не пришло ещё для этого подходящее время.

Вам рекомендуются продукты

Читайте другие советы

Гигиена первых зубов

У некоторых малышей зубки режутся в 5-6 месяцев. Тем не менее, еще до прорезывания зубов, приучайте малыша к чистке десен уже с первых месяцев жизни.

 

> читать дальше

Простуды у малыша

Никому из нас не будет приятно, когда першит в горле, а из носа течет. Тем более Малышу, который знает, что ему плохо, но не знает почему; кроме того, он сам не может с этим справиться.

> читать дальше

Первая поездка на машине

Первая поездка на машине является большим событием, как для самого малыша, так и его родителей. Учитывая усиление костной и нервной системы ребенка, не стоит изнурять малыша слишком длительной поездкой в первые три месяца его жизни.

> читать дальше