Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Руководство Счастливых родителей

новорожденный

количество советов: 20

малыш

количество советов: 18

junior

количество советов: 15

Введение новых продуктов

совет в категории: малыш

Малыши, которые находятся на естественном вскармливании, могут получать  только одну грудь вплоть до 6-месячного возраста. Тем не менее, если вы видите, что ваш ребенок требует больше, или что-то другое, или, если кормите смесью - в конце 4-го месяца можете начать вводить новые вкусы в диете малыша.

Начните с 2-3 чайных ложек вареного яблока,  измельченного в пюре. Затем постепенно добавляйте однокомпонентные пюре – вареный картофель, тыква, брокколи или измельченный банан. Важно, чтобы вводить по одному ингредиенту, с перерывом в несколько дней (в это время нужно следить, не имеет ли ребенок каких-либо аллергических реакций - сыпь, диарея). Не добавляйте соль и сахар - эти ингредиенты не нужны молодому организму.

Дети могут по-разному реагируют на новые вкусы, но имейте в виду, что пищевые привычки формируются до 2 лет. Чем больше вкусов Ваш малыш попробует в детстве, больше у него выработается вкусовых рецепторов, и есть шанс, что он с радостью будет пробовать кулинарные новинки в более позднем возрасте.

Вам рекомендуются продукты

Читайте другие советы

Страх разлуки

На 7-8 месяце жизни, привязанность ребенка к матери становится очень заметной и наблюдается в явной форме. В течение этого периода, ребенок может проявлять страх разлуки – малыш не отпускает маму ни на шаг и боится незнакомых людей.

 

> читать дальше

Ребенок познает мир

Ребенок обладает хорошо развитым обонянием и именно благодаря ему он знает, что на руки его взял кто-то другой, а не мама

> читать дальше

Здоровье малыша - инфекции не столь страшные

У малыша насморк или температура? Не паникуйте! Это может быть совсем не страшно.

> читать дальше